Ota yhteyttä Kopoon

Koulutuspoliittinen vastaava, eli kopo, on opiskelijoiden edunvalvoja, eräänlainen luottamushenkilö, jonka keskeinen tehtävä on koulutuksen kehittäminen. Sen ohella kopo ratkoo mahdollisia ongelmia ja ylläpitää opiskelijoiden oikeusturvaa. Kopo osallistuu aktiivisesti kauppatieteiden laitoksen toimintaan muun muassa erilaisten työryhmien kautta ja tapaamalla säännöllisesti laitoksen johtoa. Kopo huolehtii optimilaisten edusta ja kehittää koulutusta edustamalla ylioppilaskunnan jaostoissa ja pitämällä yhteyttä muihin kopoihin sekä Suomen Ekonomeihin. 

Missä asioissa ja miten olla yhteyksissä kopoon:

Asiat joissa on tarvetta saada asia kauppatieteiden laitoksen tai kielikeskuksen tietoon anonyymisti tai jokin ongelma ratkaistua luottamuksellisesti. Kuitenkin suosittelen olemaan laitokseen yhteyksissä ensisijaisesti ja ongelmatapauksissa myös kopoon. 

Kurssiin liittyvissä asioissa ensimmäisenä kannattaa laittaa viestiä opintojakson järjestäjälle. Kopolle vasta sitten kun ongelma ei ratkea tai asian luonne sitä vaatii.

Tässä lyhyt lista asioista joista voi/ollaan yleisimmin yhteyksissä:

-tenttituloksia ei kuulu (proffalta voi kysyä alkuun)

-kurssin suorittamisessa on ongelmia (ekana yhteyttä proffaan)

-opetuksen laadusta voi laittaa palautetta (ensisijaisesti kurssipalautteeseen), sitten kopolle

-kurssipalaute käydään kehittämistyöryhmässä läpi, joten kerro ongelma ja argumentoi hyvin niin saadaan oikeasti kehitettyä asiaa

-opettajien käytöksestä 

-kiusaaminen ja häirintätapaukset (yliopistolla tai ainejärjestötoiminnassa)

-kurssien järjestelyihin liittyvät ongelmat

Kopoon kannattaa olla yhteyksissä sähköpostitse kopo@optimiry.fi 

Terveisin,
Netta Somero

Koulutuspoliittinen vastaava